Vuorovaikutteinen Taitaen-oppimisalusta kouluttaa, perehdyttää, viestii ja motivoi yrityksen henkilöstöä sekä yhteistyökumppaneita. Oppimisalusta soveltuu myös erilaisten kyselyiden järjestämiseen tai esimerkiksi mielipiteiden kartoittamiseen. Alustan käyttö vahvistaa yrityksen ja yksilön sekä yhteistyökumppaneiden välistä vuoropuhelua.

Olipa kyseessä työturvallisuuskoulutus, myyntikoulutus, strategian jalkautus tai vaikka perehdytys, kaikki onnistuu! Koulutuksen voi suorittaa missä ja milloin vain, niin mobiililaitteella kuin tietokoneella. Taitaen-oppimisalusta soveltuu kielisovelluksina erinomaisesti myös monikulttuuriseen ympäristöön.

Vuorovaikutteisen oppimisalustan avulla yksilö oppii ymmärtämään hänen omaa osuuttaan yrityksen toiminnassa. Motivoitunut ja sitoutunut yhteisö vahvistaa yrityksen kilpailukykyä.

Mitä oppimisalusta sisältää

Taitaen-oppimisalustan yksittäinen koulutus rakentuu kursseista, ja kurssit puolestaan koostuvat erilaisista koulutusmateriaaleista sekä tehtävistä. Koulutuksen sisältö voi olla – ja sen suositellaankin olevan – monessa muodossa mielenkiinnon ja muistettavuuden tehostamiseksi. Sisältö voi olla esimerkiksi tekstiä, videoita, 360°-kuvaa tai 3D-malleja.

Oppimisalustan sisältö voidaan tuottaa Moodsin tai asiakkaan toimesta. Kummassakin tapauksessa tavoitteet ja määrittelyt tehdään yhdessä ja sisällöntuotanto rakentuu näiden pohjalta luotuun yhteiseen näkemykseen.

Miten oppimisalusta sopii yrityksen muuhun digitaaliseen ympäristöön

Taitaen-oppimisalusta on täysin muokattavissa tarpeen mukaan ja integroitavissa yrityksen olemassa oleviin järjestelmiin. Taitaen integroituu myös ilmeeltään yrityksen visuaaliseen ympäristöön, sillä se brändätään yritysilmeen mukaiseksi.

Voiko oppimisalustaan lisätä koulutuksia itse

Taitaen-oppimisalustalla on helppokäyttöinen hallintapaneeli, jossa asiakas voi helposti luoda omia koulutuskokonaisuuksia. Hallintapaneelista voi myös seurata koulutusten etenemistä käyttäjäkohtaisesti. Lisäksi koulutusdata esitetään helposti ymmärrettävässä muodossa ja se tallentuu yritysjohdon hyödynnettäväksi.

Miten oppimisalusta-projekti etenee

Kuten muutkin projektit, myös Taitaen-projekti aloitetaan syventävällä palaverilla, jossa määritellään tarpeet yhdessä. Ensimmäiseksi on myös päätettävä, onko kyseessä avaimet käteen -toimitus vai SaaS.

SaaS on lyhenne Software as a Service -ilmaisusta, joka tarkoittaa ohjelmistopalvelua. Yleisesti käytettyjä termejä ovat SaaS-palvelu tai pilvipalvelu, ja niillä tarkoitetaan että ohjelmisto toimii netin välityksellä ilman laite- tai latausvaatimuksia.

Avaimet käteen -ratkaisuna toteutettavassa Taitaen-oppimisalustassa ilme, sisällöt, toiminnot ja toteutus suunnitellaan yhdessä asiakkaan kanssa. Taitaen-oppimisalustan käyttöönotto testauksineen sisältyy aina prosessiin. Käyttökoulutuksemme antaa asiakkaalle hyvät valmiudet hyödyntää oppimisalustan ominaisuuksia.

Oppimisalusta soveltuu esimerkiksi seuraaviin oppimisen, kouluttamisen ja viestinnän tarpeisiin:

  • strategian jalkautus
  • työturvallisuus
  • muutosprosessit
  • myynnin koulutus
  • perehdytys
  • työhyvinvointi.

Asiakas- ja käyttäjä­lähtöisyyttä IT-hankkeisiin

Digitalisaation myötä tarve ohjelmistoille ja digiratkaisuille kasvaa jatkuvasti – ja yhä uusilla toimialoilla.  Tarjoamme sekä huipputason osaamista että asiakas- ja käyttäjälähtöisyyttä asiakkaidemme IT-hankkeisiin.

Kaiken tekemisen lähtökohtana on huolellinen tutustuminen liiketoiminnan tarpeeseen, oikean ratkaisun löytäminen sekä tehokas, suoraviivainen toteutus yhteisesti sovittujen askelmerkkien pohjalta.

 

Sinua voisi kiinnostaa myös digitaalinen asukaskansio tai muut ohjelmistokehityksen tuotteet.