Naantalin vapaa-aikatoimen liikunta- ja nuorisopalvelut

Naantalin kaupungin vapaa-aikatoimen liikunta- ja nuorisopalvelut kaipasivat tehostusta viestintäänsä. Kaupunki tarjoaa runsaasti erilaisia mahdollisuuksia kuntoiluun ja liikuntaan sekä nuorten mielekkääseen vapaa-aikaan. Asiakkaan toiveena oli kehittää vapaa-aikatoimen viestintää, jotta tieto monipuolisesta palveluvalikoimasta saataisiin oikeille kohderyhmille houkuttelevasti ja kiinnostavalla tavalla.

Toteutimme Naantalin kaupungin vapaa-aikatoimelle viestintästrategian sekä viestinnän suunnitelman. Suunnittelutyössä huomioimme myös Naantalin kaupungin olemassa olevan viestintäsuunnitelman. Vuosikellosta rakennettiin mahdollisimman helppokäyttöinen työkalu viestinnän tekijöille. Helppokäyttöisyyteen pyrittiin selkeällä graafisella esitysmuodolla, josta pystyy seuraamaan viestinnän tarpeita eri kuukausien aikana.

Työ aloitettiin workshopilla, jossa määriteltiin halutut tavoitteet sekä raamit pääviesteille. Samalla käytiin läpi kohderyhmät sekä tärkeimmät kanavat. Workshopissa olivat mukana kaikki ne avainhenkilöt, jotka vapaa-aikatoimen tehtävissään toteuttavat viestintää.

Workshopissa koottujen tietojen pohjalta kummallekin palvelualueelle tehtiin erillinen oma viestintäsuunnitelma, joka sisälsi viestinnän vuosikellon sekä pääviestit. Molemmissa viestintäsuunnitelmissa oli mukana myös malliesimerkkejä viestinnän tyyleistä eri kanavissa.

 

Viestintäsuunnitelma