TVO

Tarvitsemme enemmän sähköä ja vähemmän päästöjä. Ydinvoima tuottaa vakaasti sähköä pilvisenä ja tuulettomanakin päivänä. Yhdessä uusiutuvien energianlähteiden kanssa ydinvoimalla on ratkaiseva rooli ilmastonmuutoksen hillitsemisessä.

Teollisuuden Voiman sopimuskumppanina suunnittelemme ja toteutamme monipuolisesti toimenpiteitä erityisesti sisäiseen mutta myös ulkoiseen viestintään. Lisäksi monivuotinen yhteistyö näyttäytyy muun muassa laajana brändikirjana, jossa TVO:n vahva brändi on saanut sekä sanat että viimeistellyn ilmeen.