Tietosuojaseloste

1. REKISTERINPITÄJÄ

Moods Oy
Y-tunnus: 2287262-7
Osoite: Yliopistonkatu 35 D, 20100 Turku

2. YHTEYSHENKILÖ REKISTERIÄ KOSKEVISSA ASIOISSA

Toimitusjohtaja Tiina Koivula
Puhelin: +358 50 082 4606
Sähköposti: ​tiina.koivula@moods.fi

3. REKISTERIN NIMI
Moods Oy:n asiakas- ja markkinointirekisteri

4. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS
Henkilötietoja käsitellään seuraavia tarkoituksia varten:

  • asiakassuhteen hoitaminen ja kehittäminen
  • palveluista ja tuotteista tiedottaminen
  • markkinointiviestintä, myös suoramarkkinointi
  • mielipide‐ ja markkinatutkimuksien sekä tuotekehitystyön toteuttaminen
  • suoramarkkinointikieltojen ylläpito

5. REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

  • Etu- ja sukunimi
  • Yhteystiedot (sähköpostiosoite ja puhelinnumero)
  • Yrityksen nimi

6. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Henkilötietoja kerätään rekisteröidyltä Moodsin internet-sivujen kautta.

7. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOJEN LUOVUTUKSET

Rekisteristä ei tehdä luovutuksia muiden organisaatioiden käyttöön.

8. TIETOJEN SIIRTO EU:N TAI EUROOPAN TALOUSALUEEN ULKOPUOLELLE

Tietoja ei luovuteta markkinointitarkoituksiin rekisterinpitäjältä ulkopuolisille yrityksille. Tietojen käsittelemisessä käytettävät palvelimet ovat rekisterinpitäjän käyttämän ulkopuolisen palveluntarjoajan omistuksessa ja hallinnassa. Tiedot sijaitsevat Suomessa Moods Oy:n käyttämän palveluntarjoajan palvelimella.

9. REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET

Tiedot tallentuvat Moods Oy:n ulkopuoliselle, suojatulle palvelimelle. Rekisteriin pääsy on ainoastaan henkilöillä, joiden työtehtävät edellyttävät rekisterissä olevien tietojen käsittelyä.

Evästeseloste