Kultamuna – luonnollisesti lempeä

Brändityö, jonka tavoitteena oli tuoda esille mm. Kultamunien vastuullisuutta ja puhutella määriteltyjä kohderyhmiä heidän arvojensa kautta. Työn tuloksena syntyi brändin arvoja viestivä lupaus “Luonnollisesti lempeä”. Lupauksesta jalostettiin eri kohderyhmiä puhuttelevat viestinnän linjat, joihin määriteltiin myös visuaalinen ilme. Lupaus tulee olemaan osa mainonnan pitkän linjan konseptia ja jalkautumaan kaikkiin materiaaleihin. Käden- ja ajatuksenjälkemme on nähtävissä mm. verkkosivuilla, radiomainonnassa ja sosiaalisessa mediassa.

,